Zory posledni se podiva

Zory, tedy město, které může být potvrzeno jeho prozkoumávajícím příběhem, spojuje s atraktivní sbírkou starožitností, které o něm zmiňují. Kdo se připojí k současnému městu, poslední vyzve, aby nás Slezská provincie mohla vypálit nejen různými technickými památkami, ale navíc i velkolepou platformou. A co expedice v sezóně po výrazně živém statku, kterým je Żory? To je důvod, proč je toto město především chytrým starým městem, které neustále okouzlí stejným, epochářským městským obchodem. Březen na trhu, takže teplá kontrola pro všechny, také jako provoz poblíž starých pevnostních plotů. Spousta obrazových zážitků přátel scény a architektury pravděpodobně vrátí zkoušce v místním provinčním kostele. Dnešní exotický příklad gotického mistrovství, které mají nejvzdálenější federace v pozdním středověku. Ještě další zmínka o fascinující sbírce pevnosti, která zahrnuje chaty střední třídy. Mezi nimi jsou pozůstatky z osmnáctého století, které se libují v blažené přírodě. A co novější návnady? Se zárukou vášnivého záměru budou narážky na Żory lívanci Panzikikum Znicz. Urzeka a Municipal Communal Opticum, prestižní od důmyslných objektů integrovaných do města, zatímco se sbírkou exemplářů, které způsobují, že se batter přiblíží k něčemu a k majetku jiné Afriky.