Vybuch plynoveho zarizeni

Výbuch je charakterizován velmi silnou oxidační nebo rozkladnou reakcí, která spočívá v rychlém spalování hořlavých plynů, par, hořlavých kapalin nebo prachu nebo vláken v atmosféře, což spolu se destruktivní rázovou vlnou a akustickým účinkem způsobuje zvýšení teploty nebo tlaku.

Výbuch je byt za přesně definovaných podmínek, a tak když koncentrace hořlavé suroviny vstoupí do zcela definovaného rozmezí, které je určeno mezí výbušnosti. Koncentrace hořlavé složky v určitém rozsahu výbuchu nezpůsobí explozi. Jedna energie se vždy doporučuje pro vytvoření výbuchu, jehož iniciátorem mohou být komponenty, jako jsou jiskry, které vznikly během organizačních a stavebních prací, součásti systému zahřáté na mnohem širokou teplotu, atmosférické a elektrostatické výboje. Tato energie se nazývá mladá zapalovací energie a vysvětluje se, jak malá je energie kondenzátoru v elektrickém obvodu, které řešení může za určitých testovacích podmínek způsobit vznícení směsi a šíření plamene. Bezpečnostní zařízení proti výbuchu jsou nástroje odolné proti výbuchu, které jsou navrženy pro kariéru v prostorech, které jsou zvláště ohroženy výbuchem.

Remi Bloston

Hodnota nejnižší energie zapálení je parametr, který umožňuje analýzu nebezpečí výbuchu, které vzniká v důsledku stojících zdrojů v dané oblasti, jako jsou elektrické a elektrostatické jiskry, jiskry pocházející z kapacitních nebo indukčních elektrických obvodů, jakož i mechanické jiskry.

Palivo musí přijít do styku s oxidačním činidlem a zahájení spalování vyžaduje iniciátor. Je horší iniciovat výbuch prachu než výbuch plynu. Plyn se přidává spontánně kvůli šíření obsahu a pro vytvoření oblaku prachu je nutné mechanické smíchání. Minimalizace výbuchového prostoru napomáhá výbušnosti exploze a v úspěchu je prach považován za nezbytný faktor pro jeho vytvoření. Mezi plyny mohou být oxidačními činidly místo kyslíku, například fluoru. Tekutiny, které jsou oxidanty, zahrnují kyselina chloristá, peroxid vodíku a mezi oxidy pevných látek jsou: dusičnan amonný, oxidy kovů. Paliva jsou primárně všechny kapaliny, plyny, ale samotné pevné látky.