Registracni pokladny 50 faktur

Každý podnikatel, který je fiskální pokladnou ve své vlastní společnosti, se každý den potýká se vzdálenými problémy, které mohou zařízení vytvořit. Pokladny, stejně jako jiné počítačové vybavení, nejsou bez onemocnění a někdy se rozpadají. Ne každý vlastník firmy ví, že na každém místě, kde jsou záznamy vedeny pomocí pokladny, by mělo být nové zařízení - samozřejmě selhání prvního.

Nedostatek záložní pokladny při dalším prodeji výrobků nebo pomoci může vést k uložení sankcí ze strany daňového úřadu, což zabrání poškození prodejního dopisu při poruše hlavního zařízení. Dokumenty uložené v pokladně by měly obsahovat servisní knížku. V tomto materiálu jsou nejen všechny opravy provedené na přístroji, ale také informace o fiskalizaci pokladen nebo výměně jeho myšlenek. V servisním díle chce být vepsané více než jedinečné číslo, které finančnímu úřadu poskytl pokladník, název společnosti a adresa provozovny, kde se používá pokladna. Všechny tyto vztahy jsou nutné v případě kontroly z daňového úřadu. Jakákoli změna v povědomí o pokladně a její změně patří k činnosti specializované služby, kterou by měl každý podnikatel využívající pokladny mít podepsanou smlouvu. Co je daleko - informujte prosím finanční úřad o nějaké změně servisního technika pokladníka. Prodej v pokladnách by měl být nepřetržitý, takže pokud je pokladna plná, je třeba vyměnit paměť za jinou, s pamětí, která se má číst. Čtení paměti pokladny může žít - také jako její změna, provedená, ale pouze autorizovanou osobou. Kromě toho musí být tato činnost prováděna v přítomnosti zaměstnance daňového úřadu. Od přečtení fiskální pokladny je vytvořen vhodný protokol, jehož kopie je zaslána daňovému úřadu a druhá podnikateli. Vyžaduje, aby tento protokol byl uložen v souladu s dalšími dokumenty spojenými s pokladnou - jeho nedostatek může mít za následek uložení sankce úřadem.