Nebezpecna mezera

Směrnice ATEX (francouzsky: Atmosphères Explosibles, také nazývaná směrnice 94/9 / ES - je určitě Evropská unie, která definuje základní požadavky na výrobky určené k použití na potenciálně výbušných povrchech. Hrozba výbuchu metanu a uhelného prachu je krásná díky většině strojů a nástrojů používaných v uhelných dolech a směrnice ATEX se vztahuje na nástroje a ochranné styly určené k hraní na plochách vystavených riziku výbuchu. Také nová nařízení týkající se bezpečnosti v daných zemích Evropské unie se lišila, což představovalo hlavní překážku volné výměny zboží mezi členskými státy.Z této podmínky byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající předpisy a dokonale usnadnila oběh zboží v Evropské skupině. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším bodem směrnice ATEX určení volného pohybu zboží, které zaručuje významnou úroveň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení uvedená do provozu v oblastech s nebezpečím výbuchu, vydal Evropský parlament a Evropská unie Open 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která vstoupila v platnost 1. července 2003. Dále byla 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (označovaná také jako UŽIVATELÉ ATEX, která se změnou týká minimálních požadavků na bezpečnost věcí v bytech, kde existuje nebezpečí výbušné atmosféry. Směrnice ATEX 94/9 / ES začala vstoupit do 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice o přístupu 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (francouzsky: Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánusymbol odolný proti výbuchuexploze skupinakategorie zařízenídruh ochrany proti výbuchuexploze podskupinyteplotní třída

Doporučujeme školení Atex