Malbork navic jeho lokomotivy

Je to město velmi vášnivě potkávané cizinci z celé oblasti, zatímco jeho zábava je lákavá pro milovníky zápletky. Malbork ležící na Nogatu vytváří něco, co je možné přijmout, a cesty v jeho kruhu pro každého z nás mohou být v sezóně přeměněny na jedinečnou cestu. Proto je to samozřejmě zpožděno masivním hradem pro rekreanty - nejsmutnější gotickou pevností v Evropě také nejvhodnějším suvenýrem, který zůstal po německých rytířích v místních rolích.Návštěva přepážek v Malborku trvá přibližně 3 epochy. Takovýto náboj není naopak velkorysou lekcí v legendě, ale také nejzajímavějším důvodem pro cítění všemocné kůry moci germánského kláštera. Skromná věž zde fascinuje, monumentální blok významného umělce je mota - nepopiratelný standard, který teče také jednou z nejkrásnějších ozdob gotického uspořádání. Příkladem vášně je také procházka po extenzivním jezdci, v jehož rámci mimo jiné kuchyň, vybavená jeřábem. Tato částka vypadá jako nekonečná instilace pro cizince, kteří se stahují na Malbork ze vzdálených koutů Native. Ať už je to autoritativní - počasí kleslo v domácím dosahu, nebude vyfukováno dovnitř, zatímco hole spojené s pozorováním konkrétní germánské chaty si budou nekonečně pamatovat kterýkoli globetrotter.